התקנים

אם אתה משתתף באופן פעיל בהתכתבות קבוצתית במברק, אתה כנראה כבר מוטרד יותר מפעם אחת על ידי הודעות קול מתמיד. למידע נוסף על איך לכבות את הקול במברק, כמו גם כיצד להפעיל אותו בחזרה. קרא עוד »